Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εμβρυϊκός ύδρωπας και αιμολυτική νόσος του νεογνού από ενδομήτρια Rh anti-C αλλοανοσοποίηση

To αντιγόνο C του συστήματος Rh απαντάται σε χαμηλή συχνότητα στα ερυθρά και μπορεί να προκαλέσει υποκλινική έως μέτριας βαρύτητας αιμολυτική νόσο του νεογνού. Οι περιπτώσεις βαριάς αιμόλυσης και ύδρωπα στο κύημα είναι σπάνιες. Παρουσιάζουμε μία περίπτωση anti-C αλλοανοσοποίησης που εκδηλώθηκε με βαριά αναιμία και εμβρυϊκό ύδρωπα από την 23η εβδομάδα κύησης και είχε καλή έκβαση. Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με την επιδημιολογία, την παθογένεια και την αντιμετώπιση της Rh αλλοανοσοποίησης κατά την κύηση και της αιμολυτικής νόσου του νεογνού.

Διαβάστε περισσότερα »

Επίπεδα λεπτίνης και αδιπονεκτίνης πλάσματος σε μη παχύσαρκα παιδιά: η σχέση τους με κίνδυνο καρδιομεταβολικής νόσου και συστηματικής φλεγμονής

Η υπέρμετρη αύξηση του ποσοστού της παχυσαρκίας στον παιδικό πληθυσμό έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Τα παχύσαρκα παιδιά εμφανίζουν μεταβολικές διαταραχές και μεγαλύτερη τάση για ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου, σακχαρώδη διαβήτη τύπου II ή καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικο ζωή, σε σύγκριση με μη-παχύσαρκα παιδιά. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι μη παχύσαρκα παιδιά με δυσμενές καρδιαγγειακό προφίλ κινδύνου αποτελούν επίσης δυνητικούς στόχους για παρεμβάσεις πρόληψης, παρόμοιες αυτών των παχύσαρκων παιδιών. Σκοπός. Στόχοι της μελέτης αποτέλεσαν η διερεύνηση της συσχέτισης συγκεντρώσεων λεπτίνης και αδιπονεκτίνης πλάσματος με καρδιαγγειακό κίνδυνο σε μη παχύσαρκα παιδιά και περαιτέρω αν οι συγκεντρώσεις των κυττοκινών αυτών δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση μη-παχύσαρκων παιδιών με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο πουχρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Υλικό. Η μελέτη συμπεριέλαβε ’70 υγιή παιδιά (86 αγόρια) με μέση ηλικία ’0 ± 2 έτη. Μέθοδος. Οι μετρήσεις συμπεριέλαβαν το δείκτη μάζας σώματος, συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, επί¬πεδα λεπτίνης, αδιπονεκτίνης πλάσματος, λιπιδαιμικό προφίλ και απολιποπρωτεΐνη Α’, γλυκόζη πλάσματος καθώς και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ορού.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top