Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συχνότητα ενούρησης σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Χάρακα

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση της συχνότητας της ενούρησης σε παιδιά ηλι­κίας 6-16 ετών της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Χάρακα, της σχέσης της με θετικό οικογενειακό ιστορικό και της αντιμετώπισής της από την οικογένεια. Μέθοδοι.: Σε 447 παιδιά ηλικίας 6-16 ετών μοιράστηκε ερωτη­ματολόγιο που αφορούσε την ηλικία εμφάνισης-εξαφάνισης της ενούρησης, τη μορφή της, τη σχέση της με θετικό οικογενειακό ιστορικό, ουρολοίμωξη και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώ­νυμο, ζητήθηκε να συμπληρωθεί από τους γονείς και παραδόθηκε συμπληρωμένο στους εκπαιδευτικούς των παιδιών. Αποτελέσματα: Από τα 447 παιδιά, 401 (89.70%) επέστρεψαν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Από τα 401, 192 (47.81%) ήταν αγόρια και 209 (52.19%) κορίτσια. Από το σύνολο των παιδιών, 4 (1%) εμφάνι­ζαν ακράτεια ούρων, (3 αγόρια, 1 κορίτσι), 23 (5.73%) μόνο νυχτερινή ενούρηση (15 αγόρια, 8 κορίτσια) ενώ κανένα δεν εμφάνιζε και τα δύο. Από τα 23 παιδιά με νυχτερινή ενούρηση μόνο 2 (8.69%) αναφέρουν επει­σόδιο ουρολοίμωξης ενώ από αυτά με ακράτεια δεν αναφέρεται επεισόδιο ουρολοίμωξης. Από τα 23 παιδιά με νυχτερινή ενούρηση, 7 (30.4%) δεν είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό ενώ τα υπόλοιπα 16 (69.6%) εί­χαν τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας που είχε παρουσιάσει ενούρηση. Αντιστοίχως, 1 (25%) στα 4 παι­διά με ακράτεια ούρων είχε θετικό οικογενειακό ιστορικό. Μόνο 9 ενουρητικά παιδιά (33.33%) ζήτησαν ια­τρική βοήθεια.. Συμπεράσματα: Η νυχτερινή ενούρηση είναι σαφώς συχνότερη από την ακράτεια ούρων. Η ενούρηση είναι συχνότερη στα αγόρια και σε παιδιά με θετικό οικογενειακό ιστορικό. Είναι προφανές ότι οι γονείς των παιδιών με ενούρηση χρειάζονται μεγάλυτερη εκπαίδευση σε θέματα υγείας.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top