Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Επιτυχής αντιμετώπιση ασθενούς με σύνδρομο Evans με χορήγηση βινκριστίνης

Το σύνδρομο Evans είναι ένα σπάνιο νόσημα που ορίζεται ως η ταυτόχρονη ή διαδοχική συνύπαρξη αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίαε και αυτοάνοση θρομΒοπενίας επί απουσίας άλλη υποκείμενη νόσου. Παρά τις θεραπευτικές παρεμΒάσεε η πλειονότητα των ασθενών με σύνδρομο Evans εμφανίζει χρόνια και υποτροπιάζουσα πορεία, με ανθεκτικότητα ή εξάρτηση στη θεραπεία και επακόλουθη αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η επιλογή τη θεραπευτικής αντιμετώπισης, παραμένει έως σήμερα σημείο αντιπαραθέσεων, καθώς απουσιάζει ένα πρωτόκολλο αντιμετώπιση βασισμένο στην τεκμηριωμένη ιατρική. Η περίπτωση που περιγράφεται αφορά σε αγόρι ασθενή με σύνδρομο Evans ιδιαίτερα ανθεκτικό στα συνήθη θεραπευτικά σχήματα και με συνοδές ιατρογενείς επιπλοκές, όπου η χορήγηση Βινκριστίνηε οδήγησε σε έλεγχο τη νόσου. Φαίνεται λοιπόν πωε πέρα από την αναζήτηση όλο και νεότερων θεραπευτικών επιλογών ένα παλαιότερο φάρμακο με περιορισμένη πλέον χρήση όπως είναι η βινκριστίνη μπορεί να αποβεί χρήσιμο θεραπευτικό εργαλείο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top