Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ο ρόλος του χαμόγελου στη ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του βρέφους

Το χαμόγελο είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει το βρέφος για την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικής εξέλιξης. Για τη μητέρα αποτελεί απτή απόδειξη ότι το παιδί είναι ευχαριστημένο και ικανοποιημένο και ότι η ίδια κατά συνέπεια είναι «καλή» μητέρα. Επίσης, αποτελεί ερέθισμα που ανατροφοδοτεί την ανταπόκριση του γονέα και την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης με το παιδί του. Τα άτομα που φροντίζουν το βρέφος και κυρίως η μητέρα, είναι σημαντικό να κατανοήσουnτη σπουδαιότητα του χαμόγελου στην ομαλή γνωστική και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολική αποτυχία – μαθησιακή απελπισία στην εφηβεία

Κατά την περίοδο της εφηβείας, η σχολική αποτυχία τείνει να πάρει μορφή «σύγχρονης νόσου» καθώς οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν, έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία ενίοτε είναι απειλητικά για τη ζωή του παιδιού. Εάν οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η νόσος, η μαθησιακή απελπισία αποτελεί την κακοήθεια της νόσου, η οποία συχνά συνθλίβει τον μαθητή ανάμεσα στις προσδοκίες του εαυτού του και των γονέων του, τις απαιτήσεις του συστήματος και των πτωχών έως ανύπαρκτων επιτεύξεών του. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση προβλημάτων δυσπροσαρμογής των παιδιών στο σχολείο, σε συνδυασμό με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολική αποτυχία – μαθησιακή απελπισία στην εφηβεία

Κατά την περίοδο της εφηβείας, η σχολική αποτυχία τείνει να πάρει μορφή «σύγχρονης νόσου» κα¬θώς οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν, έχουν δυσάρε¬στα αποτελέσματα, τα οποία ενίοτε είναι απειλητικά για τη ζωή του παιδιού. Εάν οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η νόσος, η μαθησιακή απελπισία αποτελεί την κακοήθεια της νόσου, η οποία συχνά συνθλίβει τον μαθητή ανάμεσα στις προσδοκίες του εαυτού του και των γονέων του, τις απαι¬τήσεις του συστήματος και των πτωχών έως ανύπαρκτων επιτεύξεών του. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση προ¬βλημάτων δυσπροσαρμογής των παιδιών στο σχολείο, σε συνδυασμό με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να οδη¬γήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top