Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Πρώιμη διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου σε τελειόμηνα νεογνά

Σκοπός: Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της πρώιμης κλινικής και υπερηχογραφικής διάγνωσης στην αντιμετώπιση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου (ΑΔΙ). Καταγραφή της συχνότητας της ΑΔΙ στον πληθυσμό της Κρήτης. Υλικό-Μέθοδος: Το χρονικό διάστημα 1996-2000 εξετάσθηκαν για ΑΔΙ 6.000 τελειόμηνα νεογνά. Η εξέταση έγινε την πρώτη και πέμπτη ημέρα και περιέλάμβανε το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Τα νεογνά με τουλάχιστο ένα παράγοντα κινδύνου, ή με κλινικά σημεία εξαρθρήματος υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγ¬χο ισχίων με τη μέθοδο του Graf τη 15η μέρα ζωής. Η θεραπευτική αντιμετώπιση έγινε με βάση την υπερηχογραφι- κή ταξινόμηση. Επανέλεγχος έγινε κλινικά και υπερηχογραφικά μέχρι τον έκτο μήνα. Το δωδέκατο μήνα και το δεύτερο χρόνο έγινε ακτινογραφία ισχίων σε ουδέτερη θέση. Αποτελέσματα: Υπερηχογραφικός έλεγχος του ισχίου έγινε σε 220 νεογνά (3,66%). Παθολογικό υπερηχογράφημα διαπιστώθηκε σε 65 νεογνά (10,83 τοις χιλίοις). Το θετικό οικογενειακό ιστορικό είναι ο συχνότερος παράγοντας κινδύνου. Επιτυχή αντιμετώπιση είχαμε σε 96,92% των νεογνών που χρειάστηκαν θεραπευτική παρέμβαση. Συμπεράσματα: Η κλινική εξέταση και το ιστορικό είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση της ΑΔΙ. O υπερηχογραφικός έλεγχος επιβεβαι¬ώνει τη διάγνωση και χρησιμεύει στην παρακολούθηση της θεραπείας. Στα νεογνά με θετική κλινική εξέταση ή τουλάχιστο ένα παράγοντα κινδύνου συνιστάται υπερηχογραφικός έλεγχος τη δέκατη πέμπτη ημέρα ζωής.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top