Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Φυσική Αγωγή σε παιδιά με σοβαρή απώλεια ακοής

Η σοβαρή έκπτωση της ακοής αποτελεί χρόνιο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις στην αντίληψη, κατανόηση και έκφραση του προφορικού λόγου, στην ατομική και κοινωνική συμπεριφορά καθώς και στην κινητική ανάπτυξη. Τα κυριότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν τα παιδιά με κώφωση, σχετίζονται με δυσκολία στην επικοινωνία λόγω μειωμένης ακουστικής και λεκτικής ικανότητας. Συγχρόνως παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς. Κωφά και βαρήκοα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν σε κοινά προγράμματα φυσικής αγωγής με ακούοντα. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να μετριάσει τα ψυχικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχος της φυσικής αγωγής εκτός από την βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων και της φυσικής κατάστασης είναι η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης μέσα από το ομαδικό παιχνίδι και τις ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες. Ωστόσο απαιτούνται ειδικές στρατηγικές και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής αγωγής για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση δεξιοτήτων που καθυστερούν, καθώς και τη βελτίωση ικανοτήτων που υπολείπονται λόγω της πάθησης όπως είναι η ισορροπία, ο προσανατολισμός στο χώρο, η ικανότητα αντίληψης του ρυθμού και η κιναισθητική ικανότητα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top