Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Eπιταχυνόμενος ιδιοκοιλιακός ρυθμός σε νεογνό

Ο επιταχυνόμενος ιδιοκοιλιακός ρυθμός είναι συχνή αρρυθμία στους ενήλικες, ενώ παρατηρείται σπάνια σε νεογνά και ακόμα σπανιότερα σε έμβρυα. Χαρακτηρίζεται από ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα QRS και έχει συχνότητα λίγο μεγαλύτερη του φλεβοκομβικού ρυθμού, που δεν υπερβαίνει το 15% της συχνότητας του φλεβόκομβου. Η αρρυθμία αυτή είναι σημαντική διότι ενδέχεται να συγχέεται με άλλες σοβαρές αρρυθμίες, όπως η κοιλιακή ταχυκαρδία και η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με αλλοδρομία. Η κύρια διαφορά του επιταχυνόμενου ιδιοκοιλιακού ρυθμού από την κοιλιακή ταχυκαρδία είναι η μικρότερη καρδιακή συχνότητα του πρώτου (λιγότερο από 120 σφύξεις ανά λεπτό σε παιδιά και ενήλικες και λιγότερο από 200 σφύξεις ανά λεπτό σε νεογνά). Μία ακόμη διαφορά μεταξύ τους είναι η ανάταξη του επιταχυνόμενου ιδιοκοιλιακού ρυθμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό μετά από αύξηση του ενδογενούς ρυθμού (κλάμα, αυξημένη δραστηριότητα). Θεραπεία δεν απαιτείται σε αυτή την ηλικία, διότι ο επιταχυνόμενος ιδιοκοιλιακός ρυθμός είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενος και δεν προκαλεί αιμοδυναμική επιβάρυνση. Περιγράφεται περίπτωση ασυμπτωματικού νεογνού με επιταχυνόμενο ιδιοκοιλιακό ρυθμό που εκδηλώθηκε από την εμβρυική ζωή.

Διαβάστε περισσότερα »

Ωτικές δυσμορφίες και νεφρικές ανωμαλίες: συσχέτιση και ενδείξεις υπερηχογραφικού ελέγχου του ουροποιητικού συστήματος

Αν και οι περισσότεροι παιδίατροι συνιστούν τη διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου του ουρο¬ποιητικού όταν αντιληφθούν την ύπαρξη ωτικών μορφολογικών ανωμαλιών, ωστόσο υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τις σαφείς ενδείξεις γι αυτό. Σκοπός του άρθρου είναι να διευκρινίσει τα χαρακτηριστικά του παιδιού με εξωτερικές ωτικές ανωμαλίες που χρειάζεται έλεγχο του ουροποιητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top