Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ανάλυση των παιδικών ατυχημάτων τύπου δηλητηριάσεων. Κλινικο-επιδημιολογική μελέτη

Επιδημιολογικές παρατηρήσεις και στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι στα παιδιά τα διάφορα ατυχήματα αποτελούν την πρώτη σε συχνότητα αιτία θανάτου. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ούτε για τη συχνότητα των παιδικών ατυχημάτων γενικά, ούτε ειδικότερα για αυτά του τύπου δηλητηριάσεων. Σκοπός της μελέτης: Η ανάλυση σημαντικού αριθμού παιδικών δηλητηριάσεων. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 1559 παιδιά τα οποία νοσηλεύθηκαν στις Α' και Β' Παιδιατρικές Κλινικές του ΑΠΘ, για δηλητηρίαση ποικίλης αιτιολογίας, τη περίοδο 1985-2001. Αποτελέσματα: Από τα 1559 παιδιά το 57,08% ήταν αγόρια και το 42,91% κορίτσια, μέσης ηλικίας 3,33 (±2,52) και 4,08 (±3,51) έτη, αντίστοιχα. Το είδος της φαρμακευτικής ή άλλης χρήσης χημικής ουσίας που προκάλεσε την δηλητηρίαση ήταν κατά σειρά συχνότητας: φάρμακα σε χάπια (25,01%) ή σιρόπια (6,06%), πετρέλαιο ή διάφορα παράγωγά του (12,37%), χημικές ουσίες (9,49%) και οικιακά καθαριστικά (6,09%). Π πορεία των παιδιών στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν καλή. Π γεωγραφική-χωροταξική κατανομή των δηλητηριάσεων, που ήταν βασικά από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έδειξε μεγαλύτερη συχνότητα στη Δυτική Θεσσαλονίκη (29,82%), μικρότερη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (25,52%) και σημαντικά μικρότερη στην περιοχή του Κέντρου (13,91%), ενώ από την Επαρχία ήταν 25,58%. Συμπεράσματα: Οι παιδικές δηλητηριάσεις είναι συχνότερες στα αγόρια, είναι γενικά ελαφρές και έχουν καλή έκβαση, ενώ η συχνότητά τους συνδέεται και με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης αυτών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top