Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ο ρόλος του Μαγνησίου στην υγεία και τη νόσο

Το Μαγνήσιο (Mg) είναι ένα απαραίτητο κατιόν, που παίζει σημαντικό ρόλο σε πoλλέs φυσιολογιές λειτουργά. Os συνένζυμο αρκετών ενζύμων εμπλέκεται σε μεταβολικές διεpγασίες που απαιτούν ενέργεια, στη σύνθεση πρωτεϊνών, την ακεραιότητα τη κυτταρικήκ μεμβράνη, τη νευρική αγωγιμότητα, τη νευρομυϊκή διέγερση και τη μυϊκή σύσπαση. Το Mg ενεργοποιεί την αδενοσινοτριφωσφατάση (ATPase), που είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία τη κυτταpικήs μεμβράνη και αποτελεί την πηγή ενέργεα για την αντλία Na-K. Επίση είναι έvαs φυσιfis ανταγωνιστήκ του Ca καταλαμβάvovταs τnς θέσης δέσμευσηs του Ca. Το Mg είναι κυρίως ενδοκυττάριο κατιόν. Λιγότερο από το 1% του ολικού Mg βρίσκεται στο αίμα. Το βιολογικά δραστικό κλάσμα του είναι το ελεύθερο, ιονισμένο Mg++. Η ομοιόσταση του Mg βασίζεται στην εντε- ρική απορρόφηση και τη νεφρική αποβολή. Το έλλειμμα του ολικού σωματικού Mg σχετίζεται με διάφορα χρόνια νοσήματα, όπωκ στεφανιαία νόσος, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και βρογχικό άσθμα. Το γεγονόκ αυτό σε συνδυασμό με την κλινική παρατήρηση υψηλού ποσοστού λανθάνουσας, ή υποκλινικής υπομαγνησιαιμίας στον γενικό πληθυσμό έδωσε έναυσμα για περισσότερες μελέτες της ομοιόστασης του Mg. Οι κλινικές μελέτες στοχεύουν στο να εκτιμήσουν τα οφέλη από τη χορήγηση Mg, σε σχέση με την πρόληψη και θεραπεία αυτών των καταστάσεων. Έχουν περιγραφεί και αρκετά κληρονομικά νοσήματα, που οφείλονται κυρίως στην αυξημένη νεφρική απώλεια Mg. Κατά τα τελευταία χρόνια γενετικές μελέτες έχουν αποκαλύψει τα σχετικά γονίδια, που εμπλέκονται στην παθογένεση αυτών των νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top