Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά: ερωτήματα και απαντήσεις

Η υπέρταση στα παιδιά αποτελεί αντικείμενο με αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της αύξησης της συχνότητάς της, που φτάνει περίπου το 4,5 %, και των δυνητικών επιπτώσεών της, όπως βλάβες σε όργανα-στόχους ήδη από την παιδική ηλικία και εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικη ζωή. Ιδιαίτερη σημασία έχει να μετράται η αρτηριακή πίεση σε κάθε παιδί άνω των 3 ετών και η μέτρησή της θα πρέπει να γίνεται με τη σωστή μεθοδολογία, είτε χρησιμοποιώντας το υδραργυρικό σφυγμομανόμετρο, είτε ταλαντωσιμετρικές συσκευές. Για την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά χρησιμοποιούνται ειδικοί πίνακες (νομογράμματα) που παρέχουν εκατοστιαίες θέσεις (ΕΘ) της αρτηριακής πίεσης για την ηλικία, το φύλο και το ύψος. Η διάγνωση της υπέρτασης βασίζεται στη διαπίστωση αποκλίσεων από τις φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος του παιδιού. Επιπλέον, σημαντική είναι η χρησιμότητα της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης για τη διάγνωση της υπέρτασης της λευκής μπλούζας και της συγκαλυμμένης υπέρτασης στα παιδιά. Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων βασικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο παιδίατρος σχετικά με τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και τη διάγνωση της υπέρτασης στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »

Αναπτυξιακά Διαγνωστικά κριτήρια και μέσα αξιολόγησης του αυτισμού και άλλων διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών

Το θέμα της αξιολόγησης των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών παραμένει πεδίο έρευνας για πολλούς επιστήμονες (γιατρούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοπεδικούς κ.α.)1. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ευρέως αποδεκτά κριτήρια και διαγνωστικά μέσα. Τώρα πλέον έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) με ποικίλα συμπεριφορικά συμπτώματα τα οποία έχουν ευρύ φάσμα κατανομής. Τα δυο πιο αποδεκτά συστήματα διάγνωσης είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών DSM-IV (1994), του Αμερικανικού Ψυχιατρικού Συνδέσμου και το εγχειρίδιο «Διεθνής Κατηγοριοποίηση Ασθενειών» ICD-10 (1993), 10η έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η δημιουργία ενός αξιόπιστου διαγνωστικού συστήματος προϋποθέτει την εμπειρική δοκιμασία και την εγκατάλειψη αμφίβολων χαρακτηριστικών και συμπερασμάτων για την αιτιολογία. Είναι σημαντικό το διαγνωστικό μέσο να είναι ικανό να διακρίνει διαταραχές με κοινά χαρακτηριστικά. Το DSM-IV ξεχωρίζει την αυτιστική διαταραχή από άλλες 3 μορφές ΔΑΔ (το σύνδρομο Rett, το σύνδρομο Αsperger και τις ΔΑΔ μη προσδιορισμένες αλλιώς). Το άρθρο παρουσιάζει τα διαγνωστικά κριτήρια των ΔΑΔ και κάποια διαγνωστικά μέσα, εργαλεία για την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση και συστηματική παρατήρηση παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Η συστηματική παρατήρηση είναι ένα μεθοδολογικό «εργαλείο» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) στους τομείς της γλώσσας, των κοινωνικών συναναστροφών, των αισθητηριακών και των κινητικών λειτουργών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γιατρούς, ψυχολόγους, συμβούλους και εκπαιδευτικούς. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για την καταγραφή των πληροφοριών της παρατήρησης. Ο παρατηρητής θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση να καταγράφει αντικειμενικά, χωρίς προκαταλήψεις. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη συστηματική παρατήρηση μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται με συνεντεύξεις, ή ανιχνευτικές αναπτυξιακές δοκιμασίες. Σκοπός της συστηματικής παρατήρησης είναι να συμβάλλει στην προσαρμογή του παιδιού με ΔΑΔ στο περιβάλλον και να Βοηθήσει τα άτομα του περιΒάλλοντός του να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες .

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top