Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Προσβολή νεογνών, βρεφών και παιδιών απο τον ιο της γρίπης. Κύρια αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο οι πυρετικοί σπασμοί

Σκοπός αυτής της προοπτικής μελέτης ήταν: 1. Να ερευνηδεί σε τι ποσοστό ανιχνεύεται ο ιός της γρίπης σε παιδιά με πυρετό και συμπτωματολογία ύποπτη για τη νόσο, τα οποία προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΙ) μιας παιδιατρικής κλινικής στην περίοδο εμφάνισης της γρίπης και 2. Να καταγραφούν τα αίτια εισαγωγής στο Νοσοκομείο των ασθενών αυτών που χρειάζεται να νοσηλευτούν. Υλικό - Μέθοδοι. Τα κριτήρια για την εισαγωγή στη μελέτη πληρούσαν 103 παιδιά, 56 αγόρια και 47 κορίτσια, ηλικίας 1,5 μηνών έως 14 ετών (Μ.Ο. 4,4±3,8 έτη). Σε όλα τα παιδιά έγινε λήμη φαρυγγικού εκκρίματος για μοριακή ανίχνευση του RNA των ιών της γρίπης, της παραγρίπης και του αναπνευστικού συγκιτίου (RSV) με τη μέθοδο nested RT-PCR. Πα¬ράλληλα καταγράφηκαν τα δημογραφικά και κλινικά δεδομένα του κάθε παιδιού. Αποτελέσματα. Ο ιός της γρίπης ανιχνεύδηκε σε 45/103 παιδιά (43,6%), ο ιός της παραγρίπης σε 4/89 (4,5%) και o RSV σε 10/45 (22,2%). Οι ιοί παραγρίπης και RSV ανιχνεύθηκαν μόνο σε παιδιά ηλικίας <2 ετών. 15/103 παιδιά χρειάστη¬κε να εισαχδούν στο νοσοκομείο και όλα ήταν ηλικίας κάτω των 2 ετών. Με βάση αυτό το στοιχείο οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: 51 ηλικίας <2 ετών (1,5-24 μηνών, ομάδα Α) και 52 ηλικίας >2 ετών (2,5-14 ετών, ομάδα Β). Η συχνότητα λοίμωξης με τον ιό της γρίπης δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων Α και Β (37,2 % και 50% αντίστοιχα). Αντίθετα, η συχνότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο ήταν σημαντικά υμηλότερη στα παι¬διά της ομάδας Α (5/19 ή 26,3 %) συγκριτικά με την ομάδα Β (0/26, p=0.009). Από τα 15 παιδιά της ομάδας Α που χρειάστηκε να νοσηλευδούν, 5 είχαν λοίμωξη από τον ιό της γρίπης, 3 από τον RSV και 7 από άλλο μη ταυτοποιηδέν παδογόνο αίτιο. Ως αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο σε 8/15 παιδιά ήταν οι πυρετικοί σπασμοί (ΠΣ), σε 4/15 η βρογχιολίτιδα και σε 3/15 η πνευμονία. Όλα τα παιδιά με λοίμωξη από τον ιό της γρίπης (5/5) εισήχδησαν λόγω ΠΣ, ενώ μόνο 3 από τα υπόλοιπα 10 είχαν την ίδια αιτία εισόδου (p=0,02). Οι ΠΣ ήταν μι¬κρής διάρκειας σε 4/5 παιδιά και επιπεπλεγμένοι σε 1/5. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση των ΠΣ με κάποιο συ¬γκεκριμένο στέλεχος του ιού της γρίπης. Συμπεράσματα. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι.: 1. Ο ιός της γρίπης ανιχνεύεται στα μισά περίπου παιδιά που προσέρχονται στα ΕΙ με «γριπώδη συνδρομή» κατά τους μήνες εμφάνισης της γρίπης, 2. Προσβάλλει εξίσου με τα μεγαλύτερα παιδιά και τα παιδιά <2 ετών και 3. Σε αυτή τη μικρή ηλικία, παρατηρείται αυξημένη συχνότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο. Κύρια αιτία εισαγωγής μπορεί να είναι οι πυρετικοί σπασμοί.

Διαβάστε περισσότερα »

Οι επιπτώσεις τns παχυσαρκίας στο αναπνευστικό σύστημα των παιδιών

Η παιδική παχυσαρκία έχει λάβει δlασχάσεls επιδημία στκ σύγχpοvεs δυτιέ κοινωνίεε. Παράλληλα, η συσχέτισή τη με αναπνευστιέ παθήσεκ στα παιδιά και οι επιπτώσεκ ms στο αναπνευστικό σύστημα συχνά παραβλέπονται. Η επισήμανσή του αποτελεί το σκοπό του παρόντοκ άρθρου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στκ επιπτώσεκ τη παχυσαρκία στην αναπνευστική λειτουργία, τη συσχέτισή τη με το συνεχώς αυξανόμενο άσθμα τη παιδικής ηλικίας, αλλά και το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιαs στον ύπνο.

Διαβάστε περισσότερα »

Οι όγκοι του μεσοθωρακίου στα παιδιά: σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση

Οι όγκοι του μεσοθωρακίου είναι οι συχνότεροι θωρακικοί όγκοι στα παιδιά. Συχνότερα αποτελούν τυχαίο εύρημα σε ακτινογραφία θώρακα, ενώ σπανιότερα συνοδεύονται από συμπτώματα λόγω πίεση παρακείμενων οργάνων. Σκοπόε του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει τη διαγνωστική προσέγγιση ενόε παιδιού με μάζα μεσοθωρακίου.

Διαβάστε περισσότερα »

Η βρογχοσκόπηση στα παιδιά

Η βρογχοσκόπηση στα παιδιά είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη μέδοδος με αυξανόμενες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις καθώς και σημαντικές ερευνητικές προεκτάσεις. Στο ανασκοπικό αυτό άρθρο δίνονται στοιχεία για την ιστορία της βρογχοσκόπησης στα παιδιά, τις ενδείξεις της, τις διαφορές μεταξύ ακάμπτου και ευκάμπτου βρογχοσκοπίου και τις δυνητικές επιπλοκές της.

Διαβάστε περισσότερα »

Η βρογχοκυψελιδική έκπλυση (BAL) στα παιδιά

Η βρογχοκυψελιδικη έκπλυση αποτελεί μια επεμβατικη τεχνική που χρησιμοποείται ολοένα και περισσότερο σήμερα στην παιδοπνευμονολογία. Στο ανασκοπικό αυτό άρθρο αναλύεται η τεχνική αυτή και οι εφαρμογές της στην έρευνα των νοσημάτων του αναπνευστικού στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top