Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Υπεριώδης ακτινοβολία – Σήμα κινδύνου για τα παιδιά

Η χρόνια έκδεση στον ήλιο χωρίς την εφαρμογή μέτρων ηλιοπροστασίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία του ανδρώπου, λόγω των βλαπτικών επιδράσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας. Οι συ- νηδέστερες επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας συνίστανται στην πρόκληση ερυδήματος και εγκαύ- ματος.Η αδροιστική έκδεση στον ήλιο για μεγάλο διάστημα ευδύνεται για τη δημιουργία βασικοκυτταρικού και εκ πλακώδους επιδηλίου καρκινώματος του δέρματος, ενώ η συνεχής έκδεση ενέχεται στην παδογένεση του κακοήδους μελανώματος, το οποίο τείνει να εξελιχδεί σε σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχει δει- χδεί ότι η αλόγιστη έκδεση στον ήλιο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία καδώς και το ηλιακό έγκαυμα της ηλικίας αυτής, αυξάνει τον κίνδυνο μετέπειτα εμφάνισης μελανώματος. Η υπεριώδης ακτινοβολία ευδύ¬νεται επίσης για χημική φωτοευα,ισδησία, φωτοτοξικότητα, φωτοαλλεργία αλλά και για γήρανση του δέρ¬ματος. Ενδέχεται επίσης, να έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οφδαλμούς (καταρράκτης, πτερύγιο,καρκίνος του δέρματος γύρω από τον οφδαλμό, μελάνωμα της ίριδας, επιπεφυκίτιδα, κερατίτιδα, βλεφαρόσπασμος) και στο ανοσολογικό σύστημα. Επειδή οι βλαπτικές συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας φαίνεται ότι εί¬ναι ιδιαίτερα σοβαρές, κυρίως δε επειδή υπάρχουν πλέον αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία συνδέουν το κα- κόηδες μελάνωμα με το ηλιακό έγκαυμα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, η προστασία από τον ήλιο πρέ¬πει να αρχίζει από τη βρεφική ηλικία και να είναι συνεχής. Ο παιδίατρος οφείλει να διαδραματίζει σημα¬ντικό ρόλο στην ενημέρωση γονέων και παιδιών στα δέματα της προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και της αναδεώρησης παρωχημένων και βλαπτικών αντιλήμεων, οι οποίες δεωρούν το μαύρισμα ως στοιχείο ομορφιάς και παραβλέπουν τους απώτερους κινδύνους της υπέρμετρης και χωρίς προφύλαξη έκδεσης στο ηλιακό φως.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top