Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Παραφαρυγγικό απόστημα και οξύ ραιβόκρανο. Περιγραφή δύο περιπτώσεων

O συνδυασμός παραφαρυγγικού αποστήματος και ραιβόκρανου που οφείλεται σε σπασμό του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός είναι πολύ σπάνια κατάσταση. Περιγράφονται δύο περιπτώσεις παραφαρυγ- γικού αποστήματος με οξύ ραιβόκρανο, στις οποίες η διάγνωση τέθηκε με την αξονική τομογραφία του τρα¬χήλου και αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά με ενδοφλέβια χορήγηση συνδυασμού αντιβιοτικών. Η αξονική τομογραφία σε ένα πρώιμο στάδιο κρίνεται απαραίτητη σε κάθε ανεξήγητη φλεγμονώδη εξεργασία της περιοχής του τραχήλου, ιδίως όταν συνυπάρχει και οξύ μη τραυματικό ραιβόκρανο.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top