Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

H παιδιατρική καρδιολογία στην αρχή του 21ου αιώνα

Ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ιατρικής στον 20ό αιώνα είναι και μ αντιμετώπιση των καρδιοπαδειών στην παιδική ηλικία. Το ανασκοπικό αυτό άρθρο σκοπό έχει τη σύντομη άμεση ενημέρωση των παιδιάτρων για τη σύγχρονη καθημερινή παιδοκαρδιολογικη πράξη και για τις κυρτότερες προοπτικές που διανοίγονται με την αρχή του νέου αιώνα, με βάση τα δεδομένα της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας και των πιο βασικών κατακτήσεων που διαμόρφωσαν την εικόνα της σύγχρονης Παιδιατρικής Καρδιολο­γίας. Ειδικότερα, η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται στα δεδομένα που κληροδοτεί ο 20ός αιώνας ως προς τις νεότερες μεθόδους του θεραπευτικού καθετηριασμού και τις σύγχρονες ενδείξεις του, τις νέες απεικονιστικές τεχνικές, (όπως είναι η εξέλιξη της ηχωκαρδιογραφίας 3 διαστάσεων, της ηχωγραφίας των αγγείων και της ιστικής Doppler ηχωκαρδιογραφίας), την εμβρυϊκή καρδιολογία, την καρδιογενετική, η οποία υπό­σχεται την αποκάλυμη των παθολογικών γονιδίων όλων των καρδιακών παθήσεων σε ελάχιστα χρόνια από σήμερα και τη δυνατότητα πρόλημής τους, τη θεραπεία των σοβαρών αρρυθμιών με πρόσκαιρη βηματοδότηση, ανεξάρτητα από ηλικία, το πρόσφατα μελετημένο στα παιδιά αθώο φύσημα της αορτής και τη θερα­πεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης.

Διαβάστε περισσότερα »

Σπάνιες κλινικές μορφές ρευματικής καρδίτιδας. Περιγραφή 2 περιπτώσεων

Περιγράφονται 2 περιπτώσεις ρευματικού πυρετού με καρδίτιδα, σε αγόρι 12 και σε κορίτσι 8 χρόνων. Στην πρώτη περίπτωση επρόκειτο για ανεπάρκεια μιτροειδούς και κολποκοιλιακό αποκλεισμό με βραδυκαρδία και στη δεύτερη, για μεμονωμένη ανεπάρκεια τριγλώχινας. Οι ασθενείς ακολούθησαν την τρέχουσα θεραπευτική αγωγή. Δέκα μήνες αργότερα μοναδικό εύρημα στον πρώτο ασθενή παρέμεινε πρόπτωση της πρόσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς, ενώ στη δεύτερη ασθενή παρέμεινε, 12 μήνες αργότερα, ανεπάρκεια τριγλώχινας II/IV σταδίου. Η συχνότητα του ρευματικού πυρετού στη χώρα μας σήμερα είναι πολύ χαμηλή, αλλά περιγράφονται σποραδικά κρούσματα. Παρά τη μεγάλη συχνότητα της καρδίτιδας στο ρευματικό πυρετό, περιπτώσεις με ανεπάρκεια της μιτροειδούς συνοδευόμενη από κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή με μεμονωμένη ανεπάρκεια της τριγλώχινας είναι εξαιρετικά σπάνιες. Οι περιπτώσεις που περιγράφουμε είναι ενδεικτικές για τη σπανιότητά τους αλλά και για την ευνοϊκή τους εξέλιξη, αν η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπισή τους γίνει έγκαιρα.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρωτοπαθές αυτόματο πνευμομεσοπνευμόνιο με υποδόριο εμφύσημα σε κορίτσι 13 χρόνων

Περιγράφεται περίπτωση αυτόματoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ με υπoδόριo εμφύσημα σε κoρίτσι ηλικίας 13 χρόνων. Η νόσoς εκδηλώθηκε αιφνίδια, σε ηρεμία, χωρίς να πρoηγηθεί λoίμωξη ή τραυματισμός, με συσφικτικό oπισθoστερνικό άλγoς. Η διάγνωση τέθηκε με βάση την κλινική εικόνα, κριγμός στo πρόσθιo θωρακικό τoίχωμα και τoν τράχηλo, και την παθoλoγική ακτινoγραφία θώρακα. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με oξυγόνo και κλινoστατισμό. Στoν επανέλεγχo, 10 μέρες αργότερα, τα ευρήματα, κλινικά και εργαστηριακά, ήταν φυσιoλoγικά. O έλεγχoς για ύπαρξη υπoκείμενης νόσoυ ήταν αρνητικός. Γίνεται σύντoμη ανασκόπηση της αιτιoλoγίας και της παθoφυσιoλoγίας τoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top