Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Κορίτσι 4 μηνών με παρατεινόμενο ίκτερο

Κορίτσι 4 μηνών προσκομίστηκε λόγω παρατεινόμενου ικτέρου που εμφανίστηκε τις πρώτες ημέρες ζωής. Από το ιστορικό δεν αναφέρονταν αποχρωματισμός κοπράνων ή υπέρχρωση ούρων. Το βρέφος σιτιζόταν αποκλειστικά με μητρικό θηλασμό. Από το οικογενειακό και περιγεννητικό ιστορικό: πρόκειται για το πρώτο παιδί της οικογένειας, που γεν- νήθηκε μετά από ομαλή κύηση διάρκειας 35 εβδομάδων. Οι σωματομετρικές παράμετροι ανάπτυξης ήταν στην 50η εκατοστιαία θέση (ΕΘ). Από την αντικειμενική εξέταση: βρέφος σε καλή γενική κατάσταση, και με βάρος σώματος (ΒΣ) μεταξύ 50ης και 75ης Ε.Θ. Παρουσίαζε ικτερική χροιά του δέρματος και των επιπεφυκότων, διατεταμένη κοιλιά και ψηλαφητό ήπαρ στα 2 cm. Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα »

Η μεταμόσχευση ήπατος στα παιδιά στην αρχή της νέας χιλιετίας

Η Μεταμόσχευση Ήπατος (ΜΗ) είναι ένα απο τα σημαντικότερα επιτεύγματα της νεότερης Ιατρικής. Με την βελτίωση της εγχειρητικής τεχνικής και την εισαγωγή νέων ανοσοκατασταλτικών, η επιβίωση σήμερα πλησιάσει το 90%, γεγονός που έχει καταστήσει την ΜΗ την μόνη προς το παρόν αποτελεσματική και ευρέως αποδεκτή θεραπευτική μέθοδος για τα παιδιά που ευρίσκονται σε μη αντιρροπούμενη οξεία ή χρόνια ηπατική ανεπάρκεια. Η επέκταση των ενδείξεων για ΜΗ έχει αυξήσει τον αριθμό των υποψηφίων παιδιών για μεταμόσχευση, χωρίς όμως να αυξηθούν ανάλογα και τα προσφερόμενα ηπατικά μοσχεύματα. Η χρησιμοποίηση διχοτομημένου μοσχεύματος για μεταμόσχευση σε δύο λήπτες, καθώς και η λήψη τμήματος του ήπατος απο ζώντα συγγενή δότη, προσφέρουν μία περιορισμένης αποτελεσματικότητος λύση στο πρόβλημα των διαθέσιμων μοσχευμάτων. Σημαντική ώθηση αναμένεται να δοθεί απο την χρησιμοποίηση μη συγγενών δοτών, την ετερομεταμόσχευση, την μεταμόσχευση ηπατοκυττάρων και την γονιδιακή θεραπεία. Σε αυτό το άρθρο ανασκοπούνται οι ενδείξεις και αντενδείξεις στην ΜΗ σήμερα, η εγχειρητική τεχνική, η ανοσοκαταστολή, οι επιπλοκές και σκιαγραφούνται οι προοπτικές στη ΜΗ στα παιδια στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top