Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Παιδί με ουρολοίμωξη και διάταση του τελικού ουρητήρα

Κορίτσι 2 ετών προσκομίστηκε λόγω δευτέρου επεισοδίου εμπύρεχηε ουρολοίμωξηε. Το πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης συνέβη στην ηλικία των 10 μηνών, μετά το οποίο έγινε απεικονιστικός έλεγχος του ουροποιητικού, τα ευρήματα του οποίου φαίνονται στον πίνακα 1. Τα ευρήματα από την ενδοφλέβια πυελογραφία (IVP) και το νεφρόγραμμα 99mTc-MAG- 3 φαίνονται OXIS εικόνες 1 και 2. Από τη φυσική εξέταση δε διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα.

Διαβάστε περισσότερα »

Νευροβλάστωμα με ψευδός αρνητικό MIBG στη θέση του πρωτοπαθούς όγκου

Το σπινθηρογράφημα με ραδιοσεσημασμένη μετάνωδόβενζυλγουανιδίνη (MIBG) είναι μέθοδος με υμηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του νευροβλαστώματος. Σε ορισμένους ασθενείς ο όγκος δεν προσλαμβάνει MIBG κατά τη διάγνωση ή στην πορεία της νόσου. Σε άλλες περιπτώσεις συνυπάρχουν θερμές και μυχρές MIBG βλάβες. Περιγράφουμε μια τέτοια σπάνια περίπτωση νευροβλαστώματος 4ου σταδίου στην οποία το σπινθηρογράφημα 123-I-MIBG βρέθηκε αρνητικό στη θέση του πρωτοπαθή όγκου κατά τη διάγνωση. Ο ασθενής μας, αγόρι 7.5 χρόνων εισήχθη με ενδοκοιλιακη μάζα και σοβαρή αναιμία. Η αξονική τομογραφία θώρακα-κοιλίας ανέδειξε ευμεγέθεις λεμφαδενικές μάζες στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο και ενδοκοιλιακη μάζα στην ανατομική θέση του αριστερού επινεφριδίου. Το ολοσωματικό σπινθηρογράφημα με 123-I-MIBG έδειξε εκτεταμένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στο σύνολο του σκελετικού μυελού (εικόνα MIBG-superscan), ενώ δεν προσλάμβαναν οι όγκοι του μεσοθωρακίου και ο ενδοκοιλιακός όγκος.

Διαβάστε περισσότερα »

B-τύπου λεμφοβλαστικές κακοήθειες στα παιδιά – Εμπειρία 12 χρόνων

Τα μη Hodgkin Λεμφώματα (ΜΗΛ) απαντώνται λιγότερο συχνά στην παιδική ηλικία σε σύγκριση με τους ενήλικες. Όσον αφορά την ιστολογία των Β-κυτταρικής αρχής ΜΗΛ ο συχνότερος υπότυπος είναι το λέμφωμα Burkitt (BL). Στην παρούσα μελέτη αποδεικνύεται και τονίζεται η βελτίωση της πρόγνωσης των Β - κυτταρικής αρχής ΜΗΛ στα παιδιά με τη χρήση εντατικών πρωτοκόλλων πολυχημειοδεραπείας. Από τον Μάιο του 1992 έως τον Φεβρουάριο του 2004 νοσηλεύτηκαν 20 παιδιά, 17 αγόρια και 3 κορίτσια με Β-τύπου ΜΗΛ. Η πρωτοπαθής εντόπιση ήταν: η κοιλιακή χώρα σε 12, οι περιφερικοί λεμφαδένες σε 3, ο δακτύλιος του Waldayer σε 3, οι άρχεις σε έναν και το ΚΝΣ σε ένα ασθενή. Δύο ήταν σταδίου I, 4 σταδίου II, 9 σταδίου III και 5 σταδίου IV. Αντιμετωπίσθηκαν με το UKCCSGC (MRC) 901, 902 ή 903 πρωτόκολλο. Πέντε ασθενείς λόγω υποτροπής υποβλήθηκαν μετά την επιτευχθείσα ύφεση σε μεγαδεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων περιφερικού αίματος (ΜΑΑΚ). Στη ζωή βρίσκονται ελεύθεροι νόσου 16 ασθενείς με μέση διάρκεια παρακολούθησης 51 (9-120) μήνες. Τέσσερεις ασθενείς κατέληξαν, 3 λόγω ανθεκτικότητας της νόσου και μια ασθενής λόγω τοξικότητος της θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα »

Ki-1 λέμφωμα από μεγάλα αναπλαστικά κύτταρα στα παιδιά. Περιγραφή 5 περιπτώσεων

Τα Κi-1 λεμφώματα από μεγάλα αναπλαστικά κύτταρα (ALCL, Ki-1+/CD30+) περιγράφηκαν για πρώτη φορά το 1982 και σήμερα αναγνωρίζονται ως ένας ξεχωριστός τύπος των μη Hodgkin λεμφωμάτων (ΜHΛ). Αποτελούν περίπου το 5% όλων των ΜHΛ, αλλά υπολογίζονται στο 30-40% των παιδικών λεμφωμάτων από μεγάλα κύτταρα. Από ανοσολογικής άποψης 65% των ALCL εμφανίζουν δείκτες Τ- κυτταρικής σειράς, 8% Β-, 25% κανένα φαινότυπο και 1-2% μικτό ή υβριδικό φαινότυπο. Η κλινική εικόνα των ασθενών κατά τη διάγνωση πολύ συχνά χαρακτηρίζεται από διόγκωση μεμονωμένων ή ομάδων λεμφαδένων (46%) και εστιακές και επιπολής διηθήσεις του δέρματος (23%) οι οποίες συχνά σχετίζονται με συμμετοχή των υποκείμενων οστών. Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ALCL δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί απόλυτα και μέχρι σήμερα οι ασθενείς αυτοί έχουν αντιμετωπισθεί με διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση της κλινικής σημειολογίας και των θεραπευτικών αποτελεσμάτων 5 παιδιών με Ki-1 λέμφωμα που αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας την δεκαετία 1991-2001 και έκτοτε παρακολουθούνται τακτικά, ελεύθερα νόσου. Συζητούνται οι κλινικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδιαιτερότητες αυτού του σχετικά σπάνιου τύπου ΜHΛ της παιδικής ηλικίας, καθώς και η πρόγνωσή του.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top