Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Μητρικός θηλασμός στην περιοχή της Β.Δ. Ελλάδας

Σκοπός: O στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας και της διάρκειας του μητρικού θηλασμού (Μθ) στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Υλικό και Μέθοδοι.: Επιλέχθηκαν τυχαία από το ληξιαρχείο 500 μητέρες από τις 3000 (16,6%) που γέννησαν το 1997. Ένα χρόνο αργότερα, τους εστάλη ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διατροφή του βρέφους τους, το μητρικό θηλασμό (αποκλειστικό ή σε συνδυασμό με τροποποιημένο γάλα) ή την αποκλειστικά τεχνητή διατροφή, το χρόνο διακοπής του θηλασμού και διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν. Αποτελέσματα: Απάντησαν 250 μητέρες (^ 50%). Από αυτές οι 203 (81,2%) άρχισαν να θηλάζουν το βρέφος τους εντός της 1ης εβδομάδας ζωής του (39,2% αποκλειστικά). Η συχνότητα του συνολικού Μθ μειώθηκε σταδιακά στο 22,6% μετά το τέλος του 6ου μήνα (9% αποκλειστικός Μθ). Παράγοντες που σχετίζονται θετικά με τη συχνότητα του Μθ ήταν η ηλικία κύησης (>37 εβδ., p<0.01) και το βάρος γέννησης (>2500 g, p<0.05) του βρέφους, ενώ αρνητικά συσχετίστηκαν οι ώρες επαγγελματικής απασχόλησης της μητέρας (p<0.05). Συμπεράσματα: Το ποσοστό Μθ στη ΒΔ Ελλάδα είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες γι’ αυτό απαιτούνται στρατηγικές για την προώθησή του.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top