Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του νεο-διαγνωσμένου Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ-2) σε παιδιά και εφήβους

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, η δραματική αύξηση της συχνότητας της παιδικής παχυσαρκίας ανάδειξε μια σειρά από προβλήματα υγείας, όπως το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ-2), που μέχρι τώρα εμφανιζόταν τυπικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Προβλέπεται μάλιστα ότι το έτος 2030, 366 εκατομμύρια άνθρωποι πα- γκοσμίως θα πάσχουν από ΣΔ (Πίνακας 1). Η ταχεία εξάπλωση του ΣΔ-2 (Πίνακας 2) στην παι-δική ηλικία αποτελεί μία πρόκληση για το γενικό Παιδίατρο που αισθάνεται ανέτοιμος να αντιμε-τωπίσει ένα νόσημα των ενηλίκων που εμφανίζεται πλέον και στην παιδική ηλικία. Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει σχεδιαστεί για παιδιατρικούς ασθενείς απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ-1), εστιάζεται στη θεραπεία με ινσουλίνη και στην τακτική παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος, κάτι που μπορεί να είναι ή να μην είναι κατάλληλο για παιδιά με ΣΔ-2. Επίσης, τα περισσότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στον ΣΔ-2 έχουν ελεγχθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους μόνο σε ενήλικες, ενώ είναι ελάχιστα τα επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για την αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ-2.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top