Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η επίδραση της θεραπευτικής χορήγησης αυξητικής ορμόνης στην αύξηση και μορφολογία του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος παιδιών με υπολειπομενη σωματική ανάπτυξη

To κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα των παιδιών με υπολειπόμενη σωματική ανάπτυξη εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από την αιτία που οδήγησε στη μικρή σωματική ανάπτυξη. Αρκετές από τις κρανιοπροσωπικές δομές αυτών των παιδιών έχουν μικρότερο μέγεθος από το φυσιολογικό και το πρό¬σωπό τους παρουσιάζει ιδιαίτερη μορφολογία.. Στα παιδιά αυτά, και ιδιαίτερα σ' αυτά με υποφυσιακή ανε¬πάρκεια της αυξητικής ορμόνης, η χορήγησή της οδηγεί σε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και αύξηση του τελικού ύμους καθώς και σε διαφοροποίηση των κρανιοπροσωπικών τους χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη επίδραση εμφανίζεται στην ανάπτυξη και στην κλίση της κάτω γνάθου καθώς και στο κάτω ύμος του προ¬σώπου που βελτιώνονται σημαντικά. Σκοπός της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης αποτελεί η παρουσίαση των σύγχρονων απόμεων και μελετών που αφορούν την επίδραση της θεραπευτικής χορήγησης της αυξητι¬κής ορμόνης στην μορφολογία και την ωρίμανση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος αυτών των ομάδων μικρόσωμων παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top