Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ενδομήτρια και νεογνική συστροφή είναι δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες όσον αφορά την έκβαση την αντιμετώπισή τους;

Σκοπός: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της άμεσης χειρουργικής επέμβασης στη διάσωση του όρχεως, τόσο κατά την ενδομήτρια όσο και κατά τη νεογνική συστροφή, καθώς και να γίνουν προτάσεις για την ενδεικνυόμενη θεραπευτική στρατηγική. Υλικό-Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη 11 περιπτώσεων περιγεννητικής συστροφής που αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας από το 1994-2002. Αποτελέσματα: Από τις 11 περιπτώσεις οι 7 αφορούσαν ενδομήτρια συστροφή και οι 4 νεογνική συστροφή που συνέβη μέσα στον 1ο μήνα της ζωής. Όλοι οι ασθενείς, πλην ενός, υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση με σκοπό την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη διάσωση του πάσχοντος όρχεως, ενώ έγινε ταυτόχρονα και ορχεοπηξία του ετερόπλευρου όρχεως. Οι σαφώς νεκρωμένοι άρχεις αφαιρέθηκαν κατά την επέμβαση, ενώ η επιτυχία της ανάταξης της συστροφής πιστοποιήθηκε με U/S και κλινική εξέταση, που έγινε μετά την πάροδο 6 μηνών. Στις 7 περιπτώσεις ενδομήτριας συστροφής οι άρχεις βρέθηκαν νεκρωμένοι και αφαιρέθηκαν, ενώ από τις 4 περιπτώσεις νεογνικής συστροφής κατέστη δυνατή η σωτηρία ενός από τους πάσχοντες άρχεις (25%). Συμπεράσματα: Επειδή η ενδομήτρια συστροφή εξελίσσεται στη συντριπτική πλειομηφία των περιπτώσεων σε υποξεία ή ακόμη και σε χρόνια βλάβη, είναι εξαιρετικά σπάνια η διάσωση του πάσχοντος όρχεως μετά τον τοκετό. Αντίθετα, η νεογνική συστροφή έχει πάντα οξεία έκβαση, παρόμοια με τη συστροφή των μεγαλύτερων ηλικιών και συνεπώς απαιτεί πάντα την έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση, που έχει σκοπό τη διάσωση του πάσχοντος όρχεως.

Διαβάστε περισσότερα »

Κυστική δυσπλασία όρχεως: μια σπάνια αιτία οσχεικης διόγκωσης κατά την παιδική ηλικία

Περιγράφεται μια περίπτωση κυστικής δυσπλασίας τον όρχεως, ή αλλιώς κυστικής δυσπλασίας του δικτύου του Haller, σε βρέφος ηλικίας 7 μηνών. Γίνεται αναφορά στην κλινική και την παθολογοανατο- μικη εικόνα της διαταραχής και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η πάθηση χαρακτηρίζεται από την διάταση του δικτύου του Haller με η χωρίς συμπίεση του υπόλοιπου ορχικού ιστού. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την πάθηση για τους παρακάτω λόγους: α) υπάρχει αυξημένη συχνότητα συνύπαρξης συγγενών ανωμαλιών, του σύστοιχου κυρίως νεφρού, τις οποίες και θα πρέπει να αναζητήσουμε και ,) η αντιμετώπιση της βλάβης είναι διαφορετική από αυτή των άλλων ορχικών μαζών της παιδικής ηλικίας. Η κυστική δυσπλασία είναι μια καλοήθης διαταραχή και μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική χειρουργική προσέγγιση, κάνοντας προσπάθεια για την διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου υγιούς ορχικού παρεγχύματος. Σημαντική είναι και η μακροχρόνια παρακολούθηση, για την πιθανότητα της τοπικής υποτροπής, κυρίως μετά από συντηρητική εκτομή

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top