Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε μαθητές λυκείου και φοιτητές ιατρικής σχολής τns Κρήτης σε σχέση με την κατανάλωση Snacks

Σκοπό της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση τη σχέση τη κατανάλωση snacks με του παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε έφηβου μαθητές και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτη. Μέθοδοι Στη μελέτη περιλαμβάνονται 237 μαθητές και 196 φοιτητές. Πραγματοποιήθηκε λήψη διαιτητικού ιστορικού τελευταίου 24ώρου, έλεγχος καρδιοαναπνευστικής αντοχής, συνήθειες καπνίσματος, παρακολούθηση τηλεόραση, σωματομετρήσεις, μέτρηση αρτηριακής πίεση αίματος και Βιοχημικές αναλύσεις μετά τη λήψη αίματος. Οι μετρήσεις έγιναν την περίοδο μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών 2002/3 έωε 2004/5. Αποτελέσματα. Οι έφηβοι μαθητές, συγκρινόμενοι με τους φοιτητές, καταναλώνουν σε μεγαλύτερη συχνότητα snacks (62% έναντι 49,5%, p<0,05), έχουν μεγαλύτερη μέση πρόσληψη ολικής ενέργειας (2061 έναντι 1825 kcal, p<0,05) και ενέργειας από snacks (606 έναντι 422 kcal, p<0,001) ενώ και στις δύο ομάδες οι καταναλωτές snacks προσλαμβάνουν σημαντικά μεγαλύτερη μέση ποσότητα ολικής ενέργειας από τους μη καταναλωτές (p<0,05). Δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της κατανάλωση snacks με τους παράγοντες μεταβολικού συνδρόμου (ΜετΣυν), την καρδιοαναπνευστική αντοχή και τη συνήθεια καπνίσματος και στις δυο ομάδες. Ο κίνδυνος, όμως, για συγκέντρωση τριών ή περισσοτέρων παραγόντων ΜετΣυν των φοιτητών καταναλωτών snacks σε σχέση με τους αντίστοιχους μαθητές, βρέθηκε σημαντικά υψηλότερος κατά 15,36 φορές (p<0,05). Οι φοιτητές με υψηλή κατανάλωση snacks βρέθηκαν με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα LDL (p=0,034), μεγαλύτερο αθηρωματικό δείκτη ολικής χοληστερόλης:Ηϋί (p=0,011) και με περισσότερες ώρες παρακολούθηση τηλεόραση (p=0,040). Συμπεράσματα. Δεν βρέθηκε σαφής συσχέτιση της κατανάλωση snacks και στις δυο ομάδες με τους παράγοντες ΜετΣυν, την καρδιοαναπνευστική αντοχή και το κάπνισμα. Ωστόσο, και στις δυο ομάδες η κατανάλωση snacks σχετίζεται με σημαντική αύξηση της προσλαμβανόμενης ενέργειας, ενώ στους φοιτητές σχετίζεται με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα της ίϋί, του αθηρωματικού δείκτη και της παρακολούθησης τηλεόραση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top