Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

“Ογκοι κεντρικού νευρικού συστήματος στην παιδική ηλικία: Συμπτωματολογία και διάγνωση

Περιγράφονται 5 περιπτώσεις παιδιών με όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ). Όλα τα παιδιά πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο εκδήλωσαν εμετούς, συχνότερα νυχτερινούς ή πρωινούς. Συμπτώματα, όπως η κεφαλαλγία, η πάρεση του προσωπικού νεύρου και η αλλαγή της συμπεριφοράς δεν αξιολογήθηκαν έγκαιρα, ώστε η προσαγωγή των παιδιών στο νοσοκομείο να γίνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα από την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Οι σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές, όπως η αξονική και η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης και τεκμηριωμένης διάγνωσης των όγκων του Κ.Ν.Σ της παιδικής ηλικίας, οι οποίοι αποτελούν τη δεύτερη σε συχνότητα κακοήθεια μετά τη λευχαιμία.

Διαβάστε περισσότερα »

Χορήγηση διφωσφονικών σε παιδί με δευτεροπαθή οστεοπόρωση

Παρουσιάζεται περίπτωση κοριτσιού ηλικίας 9 ετών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) που εμφάνισε οστεοπόρωση, οστεονέκρωση και κάταγμα σπονδυλικής στήλης (θ-9) κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της χημειοδεραπείας εφόδου. Η ασθενής αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με χορήγηση διφω- σφονικών (αλενδρονάτη 70mg από του στόματος, μία φορά εβδομαδιαίως) και παρουσίασε σημαντική κλινική βελτίωση μετά την τρίτη εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας, η οποία συνεχίσθηκε χωρίς καμία ανεπιθύμητη ενέργεια για διάστημα 52 εβδομάδων. Σήμερα η ασθενής είναι σε άριστη κλινική κατάσταση, έχει αποκατασταθεί πλήρως η ακτινολογική εικόνα της περιοχής, η δε βελτίωση της οστικής της πυκνότητας είναι σημαντική.

Διαβάστε περισσότερα »

Σύνδρομο Aase-Smith

Περιγράφεται περίπτωση κοριτσιού ηλικίας 12 ετών με σύνδρομο Aase-Smith, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη συγγενούς υποπλαστικής αναιμίας και τριφαλαγγικού αντίχειρα «δίκην σκανδάλης». Η ασθενής εισήχθη στην κλινική μας σε ηλικία 15 μηνών λόγω έντονης ωχρότητας και από την αντικειμενική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν καθυστέρηση της ανάπτυξης, μικρογναθι- σμός, συστολικό φύσημα 2/6 στο αριστερό στερνικό χείλος, δεξιός αντίχειρας «δίκην σκανδάλης» και αναιμία. Η συνύπαρξη της υποπλασίας της ερυθράς σειράς στο μυελό και του αντίχειρα «δίκην σκανδάλης» έθεσε τη διάγνωση του συνδρόμου Aase-Smith. Υποβλήθηκε σε μετάγγιση ερυθρών και συγχρόνως χορηγήθηκε πρεδνιζολόνη (2 mg/kg) για ένα μήνα με σταδιακή ελάττωση. Η απάντηση ήταν ικανοποιητική. Εννέα χρόνια μετά, το κορίτσι εισήχθη στην κλινική μας λόγω βαριάς αναιμίας. Αντιμετωπίσθηκε συμπτωματικά με μεταγγίσεις ερυθρών και χορηγήθηκε και πάλι πρεδνιζολόνη για 2 μήνες με ικανοποιητική απάντηση. Μετά τη διακοπή της πρεδνιζολόνης χορηγήθηκε συστηματικά για ένα έτος ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυ- θροποιητίνη (rHuEPO) σε συνδυασμό με σίδηρο χωρίς όμως ανταπόκριση. Εκτοτε η ασθενής παρακολουθείται στην κλινική μας και υποβάλλεται περιοδικά σε μεταγγίσεις ερυθρών (ανά 3μηνο) χωρίς να επιτευχθεί ύφεση της νόσου μέχρι σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα »

Διατροφική υποστήριξη παιδιών με νεοπλασματικό νόσημα

Κύριος στόχος της διατροφικής υποστήριξης παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικά νοσήμα­τα είναι να τα βοηθήσουμε να έχουν φυσιολογική ανάπτυξη, να βελτιώσουν την ανοσολογική τους απάντη­ση και να αυξήσουν την αντοχή στη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και τις ενδεχόμενες χειρουργικές επεμβάσεις. Η αξιολόγηση θρέψης περιλαμβάνει τα ανθρωπομετρικά στοιχεία (αναλογία βάρους/ύψους, ύψος σε σχέση με την ηλικία, μέτρηση της περιμέτρου του βραχίονα και της δερματικής πτυχής του τρικεφάλου), το ιστορικό της ανάπτυξης και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων εργαστηριακών παραμέτρων. Οι διατροφικές απαιτήσεις σε θερμίδες και πρωτεΐνες καθορίζονται ανάλογα με τα διατροφικά προβλήματα (ανορεξία, διάρροια, έμετοι, βλεννογονίτιδα, δυσγευσία), τον τύπο και το στάδιο της νόσου. Οι μέθοδοι δια­τροφικής υποστήριξης περιλαμβάνουν τη σίτιση από το στόμα με διαλύματα υψηλής θερμιδικής αξίας, την εντερική σίτιση και την ολική παρεντερική διατροφή.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top