Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Διαιτητική αντιμετώπιση παιδιών με Χρόνια Νεφρική Νόσο

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) είναι σπάνια στα παιδιά αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κατάσταση θρέψης τους και οδηγεί συνήθως σε υπολειπόμενη αύξηση. Ο πρωτεϊνικός υπερκαταβολισμός που είναι χαρακτηριστικός της νόσου σε συνδυασμό με τις μεταβολικές και ενδοκρινικές διαταραχές και τα προβλήματα σίτισης είναι σοβαρά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η διατροφική παρακολούθηση αποτελεί σημαντική παράμετρο της αντιμετώπισης των ασθενών με ΧΝΝ. Βασική προϋπόθεση για έγκαιρη διαιτητική παρέμβαση είναι η τακτική παρακολούθηση της κατάστασης θρέψης, η οποία διαφοροποιείται στα διάφορα στάδια της νόσου, μέσα από μια ισορροπημένη πρόσληψη μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών στα πλαίσια μιας εξατομικευμένης προσέγγισης. Στην παρακάτω ανασκόπηση θα περιγραφούν τα αίτια μειωμένης αύξησης, οι τρόποι αξιολόγησης της κατάστασης θρέψης καθώς και οι καλά τεκμηριωμένες διαιτητικές συστάσεις που αφορούν τα παιδιά με ΧΝΝ.

Διαβάστε περισσότερα »

Όρεξη και κορεσμός ως ρυθμιστές της ενεργειακής ομοιόστασης: Ο ρόλος των μακροθρεπτικών συστατικών της τροφής

Το σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού που εξισορροπούν την ενεργειακή πρόσληψη με τις ενεργειακές δαπάνες (ενεργειακό ισοζύγιο) αποτελεί την μεταβολική ομοιόσταση. Ουσιαστικά η ενεργειακή ομοιόσταση διατηρείται μέσω της ρύθμισης της πρόσλημης τροφής υπό την επίδραση των αισθημάτων της πείνας και του κορεσμού. Η μελέτη των υποκειμενικών αυτών αισθημάτων, που καθορίζουν την σιτιστική συμπεριφορά και την πρόσληψη της τροφής —που βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας της παχυσαρκίας— παρουσιάζει δυσκολίες και γι’ αυτό μέλετώνται με την βοήθεια έμμεσων προσδιορισμών όπως η καταγραφή της διατροφικής πρόσλημης/διαιτητικών συνηθειών, βαθμολόγηση των υποκειμενικών αισθημάτων και βιολογικοί δείκτες. Η μελέτη της σιτιστικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία συναντά σημαντικά εμπόδια, τόσο σε επίπεδο τεχνικής, όσο και σε επίπεδο ερμηνείας. Τα μακρο¬θρεπτικά συστατικά καλύπτουν το σύνολο της ενεργειακής πρόσλημης και καθένα απ’ αυτά επηρεάζει τη σι- τιστική συμπεριφορά με διαφορετικό τρόπο που καθορίζεται όχι μόνον από το ενεργειακό περιεχόμενο αλ¬λά και από την ιδιαίτερη δομή τους. Η πρωτεΐνη αυξάνει τον κορεσμό μέσω επίδρασης στη θερμογένεση, οδηγεί σε μείωση της αυθόρμητης ενεργειακής πρόσλημης, απώλεια βάρους και βελτίωση της σύστασης σώ¬ματος. Η πρόσλημη υδατανθράκων ακολουθείται από μείωση της πρόσλημης τροφής που σχετίζεται σε πρώ¬τη φάση με «σήματα» από το γαστρεντερικό σωλήνα, όπως η διάταση του στομάχου και η μεσολάβηση των εντερικών πεπτιδίων. Το λίπος προσδίδει ευχάριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με συνέπεια ν’ αυξάνει την αποδεκτότητα της τροφής, προκαλεί δε μικρότερο κορεσμό. Η αίσθηση του κορεσμού επηρεάζεται από την περιεκτικότητα του διαιτολογίου σε λίπος και από την περιεκτικότητα του λίπους σε συγκεκριμένα λι¬παρά οξέα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το λινελαϊκό οξύ που προκαλεί ισχυρότερη αίσθηση κορεσμού από ότι άλλα λιπαρά οξέα. Οι επιδράσεις των μακροθρεπτικών συστατικών στην όρεξη και τον κορεσμό εί¬ναι δυνατόν ν’ αποτελούν στοιχεία πάνω στα οποία, τις επόμενες δεκαετίες, θα βασιστούν οι στρατηγικές για τον έλεγχο της παχυσαρκίας.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top