Μη χασετε
Αρχική / Τεύχη / Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στα παιδιά

Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στα παιδιά

Η χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AEA) έχει υποστηριχτεί τα τελευταία χρόνια ως ένας βασικός κρίκος της «αλυσίδας της επιβίωσης» για τη βελτίωση της έκβασης των ενηλίκων θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Όταν οι AEA μπήκαν αρχικά στην κλινική πράξη δεν είχαν ελεγχθεί για τη χρήση του στα παιδιά και τη δυνατότητά του να ερμηνεύουν του καρδιακούς ρυθμούς των παιδιών. Επιπλέον, υπήρχε η εκτίμηση ότι τα παιδιά δεν υφίστανται κοιλιακή μαρμαρυγή και έτσι, δεν θα ωφελούνταν από τη χρήση AEA. Η πρόσφατη βιβλιογραφία έχει όμως δείξει ότι πράγματι τα παιδιά υφίστανται κοιλιακή μαρμαρυγή, η οποία μάλιστα έχει καλύτερη έκβαση από άλλου ρυθμούς ανακοπής, ιδιαιτέρως εάν είναι ο πρώτος επιβεβαιωμένος ρυθμός του ασθενούς. Παράλληλα, για να επιτραπεί η χρήση του στα παιδιά, στο λογισμικό των AEA έχει γίνει σημαντική αναβάθμιση και έλεγχοι, ενώ διατίθενται πλέον συσκευές με μειωτήρες της ενέργειας που χορηγείται από του AEA κατά την απινίδωση. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα και ιδιαίτερα στου παιδιάτρου, αν πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα AEA και εάν γίνει αυτό πιο θα είναι ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων. Για να είναι σε θέση οι παιδίατροι να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες και να εξασφαλίσουν ότι και τα παιδιά σαμπεριλαμβάνονχαι στα προγράμματα AEA, είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο AEA, να είναι ενήμεροι για τη σχετική βιβλιογραφία σε ότι αφορά στην κοιλιακή μαρμαρυνή και την απινίδωση στα παιδιά και να κατανοούν το ρόλο των AEA os σωτήρια παρέμβαση συ περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής που εμφανίζονται με απινιδώσιμου ρυθμούς.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες άρθρο εδώ.

Scroll To Top