Μη χασετε
Αρχική / Τεύχη / Πνευμονία από Pneumocystis carinii σε δύο παιδιά με αιματολογική κακοήθεια

Πνευμονία από Pneumocystis carinii σε δύο παιδιά με αιματολογική κακοήθεια

Περιγράφονται δύο περιπτώσεις παιδιών, τα οποία στη διάρκεια της χημειοθεραπείας για αι­ματολογική κακοήθεια (οξεία Β-λεμφοβλαστική λευχαιμία και Β-λεμφοβλαστικό μη Ηοάμ^οα λέμφωμα αντί­στοιχα) εμφάνισαν πνευμονία από Pneumocystis carinii (PCP). Και τα δύο παιδιά βρίσκονταν σε θεραπεία εφόδου με το χημειοθεραπευτικό πρωτόκολλο ALL-BFM 95. Η διάγνωση της πνευμονίας από Pneumacystis carinii στηρίχθηκε στην κλινική εικόνα, στα χαρακτηριστικά ευρήματα του απεικονιστικού ελέγχου (ακτινο­γραφία Θώρακος/CT θώρακος) και στην ανίχνευση του αντιγόνου της Pneumacystis carinii (PC) στο βρογχοκυμελιδικό έκπλυμα με την τεχνική του άμεσου ανοσοφθορισμού. Οι δύο ασθενείς αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά με ενδοφλέβια χορήγηση υμηλών δόσεων συνδυασμού τριμεθοπρίμης/σουλφαμεθοξαζόλης, πρεδνιζόνης, ειδική υποστηρικτική αγωγή με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη, αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων (G-CSF) και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η αποκατάσταση και των δύο ασθενών από την ευκαιριακή αυτή λοίμωξη ήταν πλήρης, παρά τη βαρύτητα της κλινικής τους εικόνας. Παράγοντες που συνετέλεσαν στην καλή έκβαση ήταν η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση έναρξη της θερα­πείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες άρθρο εδώ.

Scroll To Top