Μη χασετε
Αρχική / Τεύχη / Λοίμωξη και βρογχικό άσθμα της παιδικής ηλικίας

Λοίμωξη και βρογχικό άσθμα της παιδικής ηλικίας

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις, που στην πλειονότητά τους είναι ιογενείς (κοινό κρυολόγημα, οξεία λαρυγγίτιδα, βρογχιολίτιδα κ.ά), θεωρείται ότι σχετίζονται είτε με την ανάπτυξη άσθματος είτε με την εκδή­λωση ασθματικών κρίσεων στα παιδιά. Η σχέση λοίμωξης και ασθματικών εξάρσεων είναι ξεκαθαρισμένη. Οι αναπνευστικοί ιοί, τα χλαμύδια, το μυκόπλασμα ή άλλοι άτυποι μικροοργανισμοί και λιγότερο τα μικρό­βια, ενοχοποιούνται συχνότερα για την ανάπτυξη ασθματικών εξάρσεων. Ο συγκυτιακός ιός (RSV) μαζί με τον ιό της γρίππης προκαλούν εκτεταμένη νέκρωση και απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων στις αεροφό- ρους οδούς, ενώ ο ρινοϊός (RV) προκαλεί μικρότερη καταστροφή. Η λοιμώδης νόσος προκύπτει από την άμε­ση δράση του μικροοργανισμού (κυρίας ιός) στον πνευμονικό ιστό σε συνδυασμό με ανοσολογικές διεργασίες (παραγωγή κυτοκινών, χημειοκινών, διέγερση λεμφοκυττάρων, ηωσινοφίλων και ουδετεροφίλων). Ο συγκυ­τιακός ιός αυξάνει την υπεραντιδραστικότητα στους βρόγχους και προδιαθέτει αλλεργικούς ασθενείς σε συ­χνές ασθματικές κρίσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες άρθρο εδώ.

Scroll To Top