Μη χασετε

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της υψηλής κρυψορχίας με λαπαροσκόπηση

Η υψηλή κρυψορχία αποτελεί μια από τις δυσκολότερες στην αντιμετώπισή τους παθήσεις του παιδιού. Οι ενδοκοιλιακοί όρχεις εμφανίζονται στο 5-10% των παιδιών με κρυψορχία και έχουν προταθεί διάφορες θεραπευτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εμπειρία του συγγραφέα στη θεραπεία της υψηλής κρυψορχίας με λαπαροσκοπική ορχεοπηξία σε μία επέμβαση, χωρίς διατομή των σπερματικών αγγείων. Σε χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας αντιμετωπίσθηκαν 12 ασθενείς με 14 ενδοκοιλιακούς όρχεις. Σε τρεις περιπτώσεις οι όρχεις ήσαν σε υψηλή ενδοκοιλιακή θέση, σε τέσσερις δίπλα στην ουροδόχο κύστη και σε επτά περιπτώσεις σε απόσταση μέχρι 3cm από το σύστοιχο έσω βουβωνικό στόμιο. Σε μία περίπτωση ο όρχις είχε διαφύγει όλων των απεικονιστικών εξετάσεων και έγινε αντιληπτός κατά την λαπαροσκόπηση. Με εξαίρεση έναν ασθενή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παρασκευάσθηκαν λαπαροσκοπικά τα σπερματικά αγγεία και ο σπερματικός πόρος, οι δε όρχεις τοποθετήθηκαν στο όσχεο χωρίς τάση, με μία επέμβαση. Για τον προαναφερθέντα ασθενή χρειάσθηκε και δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Δεν παρατηρήθηκε καμία ατροφία όρχεως στον μετεγχειρητικό έλεγχο. Φαίνεται, τόσο από την εμπειρία μας, όσο και από αυτή άλλων συγγραφέων, ότι η λαπαροσκοπική ορχεοπηξία χωρίς διατομή των σπερματικών αγγείων αποτελεί την πιο πρόσφορη και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης της υψηλής κρυψορχίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Προγνωστικοί Παράγοντες Υποτροπής Πυρετικών Σπασμών: Συσχέτιση με τον αριθμό Υποτροπών

Σκοπός αυτής της προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης είναι να καθορίσει ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την πρώτη αλλά και για τις επόμενες υποτροπές των πυρετικών σπασμών (ΠΣ). Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει 268 παιδιά με πρώτο επεισόδιο ΠΣ. Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν: ελεύθερο ιστορικό για απύρετους σπασμούς, χωρίς αντιεπιληπτική αγωγή και ηλικία του παιδιού από 3 μηνών έως 6 ετών. Ανά 4-6 μήνες καθώς και σε κάθε υποτροπή υπήρχε επικοινωνία με την οικογένεια. Αποτελέσματα: Τα παιδιά που είχαν ηλικία έναρξης σπασμών κάτω των 18 μηνών υποτροπίασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τα παιδιά με θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής, ενώ σημαντικό ρόλο στην υποτροπή είχε η επιβάρυνση από τη μητέρα. Η εστιακή σημειολογία και η υποτροπή στο ίδιο εμπύρετο αύξησε κατά πολύ τη συχνότητα υπο- τροπής. Οι προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με δεύτερη ή περισσότερες υποτροπές ήταν η μικρή ηλικία έναρξης και κυρίως το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ. Το χαμηλό ύψος του πυρετού ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας μόνο για τις πολλαπλές υποτροπές. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ως ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες τη μικρή ηλικία έναρξης, τους επιπλεγμένους ΠΣ και το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ. Συμπεράσματα: Διαφορετικοί προγνωστικοί παράγοντες ευθύνονται για την πρώτη, τη δεύτερη αλλά και για τις πολλαπλές υποτροπές ΠΣ. Οι προγνωστικοί παράγοντες για υποτροπιάζοντες ΠΣ αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον παιδονευρολόγο αλλά και για τον γενικό παιδίατρο, στην έγκαιρη αναγνώριση των παιδιών με ΠΣ που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Διαβάστε περισσότερα »

Το Μεταβολικό Σύνδρομο και οι προεκτάσεις του στην παιδική και εφηβική ηλικία

Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί τη συνύπαρξη στο ίδιο άτομο μιας σειράς μεταβολικών διαταραχών με κοινό παθοφυσιολογικό υπόστρωμα την κοιλιακή παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τα άτομα που πάσχουν από ΜΣ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα. Κεντρικό ρόλο στην παθογένεια του συνδρόμου φαίνεται να παίζει ο λιπώδης ιστός που σήμερα θεωρείται όχι απλά ένας αποθηκευτικός ιστός, αλλά ένα ενδοκρινές όργανο. Η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας συνετέλεσε στην εμφάνιση τα τελευταία χρόνια του συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ωστόσο οι χαρακτήρες του συνδρόμου στις ηλικίες αυτές καθώς και οι μακροπρόθεσμες συνέπειές του δεν έχουν ως τώρα επαρκώς μελετηθεί.

Διαβάστε περισσότερα »

Πνευμονία της κοινότητας (ΠΚ): Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή της σε βρέφη μεγαλύτερα των 3 μηνών και σε παιδιά

H Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων και η Αμερικανική Εταιρεία Λοιμώξεων εξέδωσε το 2011 νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της πνευμονίας της κοινότητας (ΠΚ) σε βρέφη μεγαλύτερα των 3 μηνών και σε παιδιά, στηριζόμενες στην ποιότητα και στο βαθμό τεκμηρίωσης των μέχρι τότε δημοσιεύσεων. Οι οδηγίες αυτές αφορούν την αντιμετώπιση υγιών κατά τα άλλα βρεφών και παιδιών και απαντούν σε πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της πνευμονίας της κοινότητας (ΠΚ) τόσο σε ενδονοσοκομειακό όσο και εξωνοσοκομειακό επίπεδο, σύμφωνα με το καθεστώς των ΗΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολική αποτυχία – μαθησιακή απελπισία στην εφηβεία

Κατά την περίοδο της εφηβείας, η σχολική αποτυχία τείνει να πάρει μορφή «σύγχρονης νόσου» καθώς οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν, έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία ενίοτε είναι απειλητικά για τη ζωή του παιδιού. Εάν οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η νόσος, η μαθησιακή απελπισία αποτελεί την κακοήθεια της νόσου, η οποία συχνά συνθλίβει τον μαθητή ανάμεσα στις προσδοκίες του εαυτού του και των γονέων του, τις απαιτήσεις του συστήματος και των πτωχών έως ανύπαρκτων επιτεύξεών του. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση προβλημάτων δυσπροσαρμογής των παιδιών στο σχολείο, σε συνδυασμό με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών.

Διαβάστε περισσότερα »

Εκλεκτική αλαλία ή επιλεκτική βοβώτητα 4 περιστατικά – 4 αιτίες

Εκλεκτική αλαλία ή επιλεκτική βοβώτητα χαρακτηρίζεται η διαταραχή κατά την οποία το παιδί καταφέρνει να μιλήσει υπό ορισμένες συνθήκες1, 2. Έως σήμερα δεν έχουν εξακριβωθεί οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν εκλεκτική αλαλία. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 4 διαφορετικά περιστατικά τα οποία έχουν διαγνωσθεί με εκλεκτική αλαλία, από δημόσιο φορέα, και σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του κάθε περιστατικού οι αιτίες είναι διαφορετικές.

Διαβάστε περισσότερα »

Σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος νευροїνωμάτωσης τύπου I. Περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Η νευροїνωμάτωση τύπου 1 (NF1) ή von Recklinghausen είναι η πιο συχνή νευροδερματική νόσος η οποία κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Οι ασθενείς με NF1 παρουσιάζουν ποικιλία διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σπάνιες διαταραχές αποτελούν οι αγγειοπάθειες, όπως το σύνδρομο Moyamoya. Περιγράφουμε μια σπάνια περίπτωση θήλεος νηπίου 5 ετών με σύνδρομο Moyamoya σε έδαφος NF1.

Διαβάστε περισσότερα »

Οζώδης σκλήρυνση σε νεογνό μητέρας με κακοήθεια και προγεννητική διάγνωση πολλαπλών όγκων μυοκαρδίου

Η οζώδης σκλήρυνση, γενετική πάθηση που ανήκει στις νευροεκτοδερμικές δυσπλασίες, μπορεί να εκδηλωθεί από τη νεογνική ηλικία. Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις της στην ηλικιακή αυτή ομάδα συνίστανται σε παρουσία πολλαπλών συνήθως ραβδομυωμάτων στο μυοκάρδιο, φλοιϊκών ή υποεπενδυματικών οζιδίων στον εγκέφαλο, εμφάνιση αμφιβληστροειδικών αμαρτωμάτων και υπόχρωμων δερματικών κηλίδων. Η προγεννητική διάγνωση των καρδιακών ραβδομυωμάτων με τη βοήθεια υπερήχων ήδη από την 20η εβδομάδα κύησης, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα διενέργειας μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στο 2–3ο τρίμηνο κύησης για τον εντοπισμό εγκεφαλικών οζιδίων, δίνουν τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης. Περιγράφουμε, σε πρώτη αναφορά, την περίπτωση νεογνού μητέρας με καρκίνο ωοθήκης με προγεννητική διάγνωση πολλαπλών ενδοκαρδιακών όγκων από την 32η εβδομάδα κύησης και στο οποίο ανιχνεύθηκαν μεταγεννητικά πολλαπλοί υποεπενδυματικοί περικοιλιακοί όζοι και αμάρτωμα αμφιβληστροειδούς καθώς και δύο υπόχρωμες δερματικές κηλίδες σε ηλικία 3 μηνών.

Διαβάστε περισσότερα »

Καθυστερημένη διάγνωση βαριάς μορφής ισοβαλερικής οξυαιμίας σε νεογνό. Περιγραφή περίπτωσης

Περιγράφουμε περίπτωση ισοβαλερικής οξυαιμίας σε νεογνό, που παρουσίασε τις πρώτες εκδηλώσεις την 4η ημέρα ζωής αλλά η διάγνωση έγινε την 20η ημέρα ζωής, όταν ήδη είχε εγκατασταθεί βαριά εγκεφαλική βλάβη, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση να μην έχει κανένα αποτέλεσμα και το νεογνό να αποβιώσει σε ηλικία 28 ημερών. Σκοπός της παρουσίασης είναι να προβληθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της παραγνώρισης των πρώιμων εκδηλώσεων που υποδηλώνουν πιθανό μεταβολικό νόσημα, με αποτέλεσμα καθυστέρηση της διάγνωσης και της έναρξης της αγωγής και επακόλουθη δυσμενή έκβαση.

Διαβάστε περισσότερα »

Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία

Η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από τη τοποθέτηση λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (LAP-PEG). Το υλικό μας αφορά τρεις ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση, δύο βρέφη, ηλικίας 6 και 7 μηνών αντίστοιχα και με μέσο βάρος σώματος 4 Kg, καθώς και μια έφηβη 16 ετών με βάρος σώματος 38Kg. Η τοποθέτηση έγινε εύκολα, χωρίς επιπλοκές και με τους τρεις ασθενείς να σιτίζονται χωρίς προβλήματα. Θεωρούμε ότι η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (LAP-PEG) αποτελεί μια ασφαλέστερη και ακριβέστερη μέθοδο σε σχέση με τη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG) αφού εξασφαλίζει την ακριβέστερη τοποθέτηση και την αποφυγή τυχόν τραυματισμών των ενδοκοιλιακών οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top