Μη χασετε

Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν μία από τις δέκα κύριες αιτίες θανάτου στην παιδική ηλικία και εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή νοσηρότητα και υψηλό κόστος αποκατάστασης για τους επιβιώσαντες μικρούς ασθενείς. Περιγράφεται η περίπτωση άρρενος ασθενούς ηλικίας 5 ετών που προσήλθε στην κλινική μας με οξεία εγκατάσταση δεξιάς πυραμιδικής συνδρομής. Το παιδί έφερε πολλαπλές καφεγαλακτόχρωες κηλίδες στον κορμό, ενδεικτικές νευρινωμάτωσης τύπου 1. Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο, η γενική αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές, ενώ ο έλεγχος του πηκτικού μηχανισμού έδειξε μεταλλάξεις του γονιδίου ΜΤHFR, του παράγοντα V-Leiden και της FII-προθρομβίνης. Ακο- λούθησε νευροαπεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία (MRI) και μαγνητική αγγειογραφία (MRA/MRV) εγκεφάλου ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη ισχαιμικού εμφράκτου και αλλοιώσεων της πρόσθιας και μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Το παιδί τέθηκε άμεσα σε αντιεπιληπτική και αντιπηκτική αγωγή και ξεκίνησε καθημερινές συνεδρίες φυσιοθεραπείας. Ένα μήνα μετά την έξοδο του παιδιού από την κλινική μας παρατηρήθηκε υπολειμματική βλάβη της δεξιάς άκρας χειρός και συστήθηκε συνέχιση της αγωγής για τουλάχιστον 6 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα »

Το Αναπτυξιακό Ανιχνευτικό Τεστ Denver II στα Ελληνόπουλα

Η εφαρμογή του αναπτυξιακού ανιχνευτικού τεστ Denver έγειρε προβληματισμούς με την πάροδο των ετών στην επιστημονική κοινότητα αναφορικά με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό τελικά οδήγησε τους ειδικούς στη μεγάλη αναδιαμόρφωση και στην τελική επιλογή των 125 δεξιοτήτων του Denver II, τα οποία βασίζονται στα παρακάτω κριτήρια: την ευκολία εφαρμογής και αξιολόγησης, την ανταπόκριση της δεξιότητας στο παιδί και τον εξεταστή, την αξιοπιστία τόσο μεταξύ των εξεταστών την ίδια χρονική στιγμή όσο και μεταξύ διαφορετικών χρονικών στιγμών από τον ίδιο εξεταστή, τις ελάχιστες βαθμολογήσεις με «άρνηση» και τις ελάχιστες βαθμολογήσεις «χωρίς ευκαιρία» και μία απρόσκοπτη εξέλιξη, σε όλες τις ηλικίες στις οποίες το 90% των παιδιών μπορούσαν να εκτελέσουν τη δεξιότητα-στόχο. Σε αυτή τη μελέτη εφαρμόσαμε το αναθεωρημένο αναπτυξιακό ανιχνευτικό τεστ Denver II σε 2090 Ελληνόπουλα ηλικίας 15 ημερών έως 6 ετών. Χρησιμοποιώντας την ανάδρομη ανάλυση, προσδιορίσαμε τους αναπτυξιακούς σταθμούς των δεξιοτήτων για όλο το δείγμα. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις του αναπτυξιακού ανιχνευτικού τεστ Denver που σταθμίστηκε πριν 25 χρόνια στα Ελληνόπουλα με το Denver II που εφαρμόσαμε στην παρούσα μελέτη, σημειώνονται στα εξής: οι γλωσσικές δεξιότητες αυξήθηκαν κατά 86% και προστέθηκαν δύο δεξιότητες άρθρωσης, νέα ηλικιακή κλίμακα και νέα ερμηνεία των δεξιοτήτων προκειμένου να εντοπιστούν ήπιες καθυστερήσεις, καινούρια κλίμακα διαβάθμισης της συμπεριφοράς και καινούρια εργαλεία για το τεστ.

Διαβάστε περισσότερα »

Βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση σε γονείς παιδιών με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα

Κύριος σκοπός της μελέτης: Η ανάδειξη των βιοψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στους γονείς παιδιών με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα (NIA), αναφορικά με το άγχος ή/και κατάθλιψη, τις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (ΣΑΑΚ) και την συμμόρφωση των γονέων στις οδηγίες ιατρών και φυσικοθεραπευτών. Δευτερεύοντες σκοποί: Η συσχέτιση των επιπτώσεων αυτών με δείκτες πορείας και έκβασης της NIA, όπως τη διάρκεια νόσου και τις βαθμολογίες ενεργότητας και ποιότητας ζωής του παιδιού. Πληθυσμός μελέτης-μέθοδοι: Εβδομηνταέξι (76) γονείς 69 παιδιών με NIA, 56 μητέρες:20 πατέρες, 14/76 ανδρόγυνα, εκτιμήθηκαν με ειδικά και σταθμισμένα σε ελληνικό πληθυσμό εργαλεία. Αυτά βαθμολογούν το άγχος, την κατάθλιψη, τις ΣΑΑΚ και τη συμμόρφωση σε οδηγίες υγειονομικών. Αποτελέσματα: Οι μητέρες είχαν υψηλές βαθμολογίες άγχους, τόσο ως κατάσταση (p=0.0001) όσο και ως μόνιμο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (p=0.01), και συμπτωματολογία ήπιας κατάθλιψης (10.28±7.60). Ως προς τις ΣΑΑΚ, οι πατέρες είχαν χαμηλές βαθμολογίες θετικής προσέγγισης (p=0.004), ενώ και οι 2 γονείς υψηλές βαθμολογίες διεκδικητικής επίλυσης του προβλήματος (p=0.0006 και p=0.02). Οι γονείς είχαν πολύ καλή συμμόρφωση στις οδηγίες υγειονομικών και δεν υπήρχαν αποκλίσεις μεταξύ των 2 συζύγων. Δεν βρέθηκε συσχέτιση των βιοψυχοκοινωνικών επιπτώσεων με τους δείκτες πορείας και έκβασης της NIA. Συμπεράσματα: ΟΙ βιοψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε γονείς παιδιών με ΝΙΑ, είναι ήπιες ως προς το άγχος και την κατάθλιψη, οι γονείς είναι διεκδικητικοί και συμμορφώνονται με τις οδηγίες των υγειονομικών. Αυτές οι επιπτώσεις όμως δεν σχετίζονται με τους δείκτες πορείας και έκβασης της NIA.

Διαβάστε περισσότερα »

Διατροφική υποστήριξη παιδιατρικών ασθενών: Υπερθερμιδικά συμπληρώματα

Η κάλυψη των θερμιδικών αναγκών είναι απαραίτητη για την φυσιολογική ανάπτυξη και αύξηση των παιδιών. Η διατροφική παρέμβαση μέσω της χρήσης των υπερθερμιδικών διαλυμάτων ενδείκνυται σε περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω ειδικών προβλημάτων που υπαγορεύει η νόσος. Στην παρούσα ανασκόπηση συνοψίζεται η σκοπιμότητα, οι ενδείξεις και οι εφαρμογές των υπερθερμιδικών διαλυμάτων στους παιδιατρικούς ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόληψη Ρευματικού Πυρετού – Διάγνωση και Θεραπεία της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγοαμυγδαλίτιδας

Πρόσφατα δεδομένα για την πρόληψη του Ρευματικού Πυρετού Η πρόληψη του ρευματικού πυρετού και των υποτροπών του επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των λοιμώξεων από β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (GAS). Η πρωτογενής πρόληψη (πρόληψη του πρώτου επεισοδίου) στοχεύει στη σωστή διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων. Η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει στην πρόληψη των υποτροπών μέσω της συνεχούς και μακροχρόνιας χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής, καθώς τα άτομα που νόσησαν από ρευματικό πυρετό έχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής μετά από λοίμωξη από GAS. Στις αναπτυσσόμενες χώρες περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται από ρευματικό πυρετό. Στις αναπτυγμένες χώρες η επίπτωση έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μικρής έκτασης επιδημίες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των παλαιότερων οδηγιών που είχαν εκδοθεί το 1995.

Διαβάστε περισσότερα »

Ο ρόλος του χαμόγελου στη ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του βρέφους

Το χαμόγελο είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει το βρέφος για την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικής εξέλιξης. Για τη μητέρα αποτελεί απτή απόδειξη ότι το παιδί είναι ευχαριστημένο και ικανοποιημένο και ότι η ίδια κατά συνέπεια είναι «καλή» μητέρα. Επίσης, αποτελεί ερέθισμα που ανατροφοδοτεί την ανταπόκριση του γονέα και την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης με το παιδί του. Τα άτομα που φροντίζουν το βρέφος και κυρίως η μητέρα, είναι σημαντικό να κατανοήσουnτη σπουδαιότητα του χαμόγελου στην ομαλή γνωστική και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία στην παιδιατρική: ταξινόμηση, κλινική εικόνα, επιδημιολογικά δεδομένα

Ως Χρόνια Καθημερινή Κεφαλαλγία (ΧΚΚ) θεωρείται η κεφαλαλγία που εμφανίζεται περισσότερο από 4 ώρες ημερησίως, 15 φορές ή και παραπάνω τον μήνα, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 συνεχόμενων μηνών, χωρίς κανένα παθολογικό αίτιο. Η ΧΚΚ μπορεί να ταξινομηθεί σε 4 διαγνωστικές κατηγορίες: 1) Μετατρεπόμενη - Xρόνια Ημικρανία 2) Χρόνια Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως (XKTT) 3) Χρόνια Καθημερινή Εμμένουσα Κεφαλαλγία (ΧΚΕΚ) και 4) Συνεχής Ημικρανία. H Xρόνια Ημικρανία θεωρείται φυσική εξέλιξη της ημικρανίας. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι κορίτσια και έχουν ιστορικό ημικρανίας χωρίς αύρα. Η Χρόνια Κεφαλαλγία Τύπου Τάσεως (ΧΚΤΤ) είναι εξέλιξη της επεισοδιακής ΚΤΤ και είναι καθημερινή ή πολύ συχνή με διάρκεια ολίγων λεπτών μέχρι και ημερών. H Χρόνια Καθημερινή Εμμένουσα Κεφαλαλγία είναι πρωτοπαθής κεφαλαλγία με οξεία έναρξη, που αποδίδεται σε ιογενή ή άλλη λοιμώδη αιτιολογία, σε ιστορικό τραυματισμού χωρίς απαραίτητα προηγούμενο ιστορικό. H Συνεχής Ημικρανία είναι κεφαλαλγία αυστηρά ετερόπλευρου άλγους , σχετίζεται με εκδηλώσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος κι έχει ανταπόκριση στην ινδομεθακίνη. Στον παγκόσμιο πληθυσμό, το ποσοστό εμφάνισης της ΧΚΚ είναι 3 με 5%.

Διαβάστε περισσότερα »

Περιγραφή περίπτωσης Φυλοσύνδετης Ωμοπερονιαίας Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς πέντε ετών, παραπεμπόμενου από την Ορθοπεδική Kλινική του Νοσοκομείου Τιράνων, με διάγνωση της «εγκεφαλικής παράλυσης». Ήταν ένα αγόρι φυσιολογικής νοημοσύνης, με σημαντική δυσχέρεια στη βάδιση, αδυναμία στήριξης στις μύτες και τις φτέρνες, πτώση του άκρου ποδός με συνοδό έσω στροφή και μυοπαθητικού τύπου έγερση από το πάτωμα. Χαρακτηριστική ήταν η έντονη αδυναμία και ατροφία των μυών της ωμικής ζώνης, των άνω και κάτω άκρων, ιδιαίτερα των μυών της κνήμης και του άκρου ποδός, ενώ τα άνω άκρα ήταν υποτονικά, χαλαρά, με ουσιαστική δυσχρηστία. Τα τενόντια αντανακλαστικά των άνω και κάτω άκρων ήταν κατηργημένα. Το ιστορικό και ιδιαίτερα η κλινική εικόνα συνηγορούσαν υπέρ κάποιας μορφής νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (ΝΜΑ). Η εκτεταμένη εργαστηριακή διερεύνηση ήταν αρνητική και ο απεικονιστικός έλεγχος εγκεφάλου ανέδειξε την ύπαρξη υποπλασίας του δεξιού ημισφαιρίου της παρεγκεφαλίδας. Ο νευροφυσιολογικός έλεγχος είχε ευρήματα συμβατά με κινητική νευροπάθεια ή νευρωνοπάθεια, ενώ η βιοψία μυός ανέδειξε νόσο του κινητικού νευρώνα κληρονομικής αρχής. Η ύπαρξη συνοδού διατατικής καρδιομυοπάθειας, το φύλο, η ηλικία και η κλινική εικόνα του ασθενούς, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της βιοψίας μυός, οδήγησαν στη διάγνωση της φυλοσύνδετης μορφής της ωμοπερονιαίας ΝΜΑ, η οποία ανήκει στις εξαιρετικά σπάνιες μορφές της νόσου.

Διαβάστε περισσότερα »

Κακοποίηση παιδιών με θανατηφόρα έκβαση: Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περιγράφεται περίπτωση που αφορά σε αβάπτιστο θήλυ 18 μηνών, το οποίο βρέθηκε νεκρό από τη μητέρα του σε παράπηγμα μικρού καταυλισμού τσιγγάνων σε υποβαθμισμένη περιοχή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν συγκεκριμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες και χαρακτηριστικά, που μπορούν να οδηγήσουν στην ακραία αυτή μορφή κακοποίησης. Με τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων και των κατάλληλων σχεδιασμών η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει πλέγμα προστασίας για την αποτροπή παρόμοιων περιπτώσεων.

Διαβάστε περισσότερα »

Ρήξη ενδοκρανιακού ανευρύσματος: ασυνήθης εκδήλωση σε παιδί με σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber

Tο σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber αφορά ασθενείς με υπερτροφία μέλους του σώματος, δερματικές τριχοειδικές δυσπλασίες, αρτηριακές και φλεβικές ανωμαλίες. Σε σπάνιες περιπτώσεις αναφέρεται η δημιουργία ανευρυσμάτων. Περιγράφεται η περίπτωση αγοριού 11 ετών με ασυμμετρία, υπερτροφία και ανισοσκελία του αριστερού κάτω άκρου, υποθυρεοειδισμό και παχυσαρκία. Στα πλαίσια διερεύνησης της ανισοσκελίαςυπερτροφίας του κάτω άκρου διαπιστώθηκαν στη μαγνητική αγγειογραφία-φλεβογραφία ευρήματα συμβατά με το σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber. Μερικούς μήνες αργότερα παρουσίασε οξεία πυραμιδική συνδρομή, λόγω ρήξης ανευρύσματος της λιθοειδούς μοίρας της αριστερής έσω καρωτίδας. Έγινε εμβολισμός και τοποθετήθηκε stent από νευροχειρουργό, ο ασθενής τέθηκε σε αντιπηκτική αγωγή με καλή μετεγχειρητική πορεία. Έξι μήνες αργότερα ανέπτυξε σύνδρομο Horner. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι περιπτώσεις των ανευρυσμάτων στο σύνδρομο Klippel- Trenaunay- Weber στην παιδική ηλικία είναι σπάνιες. Αναφέρονται μόνο πέντε περιπτώσεις σε ενήλικες και μόλις δύο στην παιδική ηλικία. Η παραπάνω περίπτωση αποτελεί την πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα παιδιού με σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber και ρήξη ανευρύσματος.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top